Тумачење нелинеарних елемената текста – табеле, графици, дијаграми

Бавећи се Андрићем и његовим стваралаштвом, бавили смо се и актуелном темом насиља. Отуда и мотивација да се овом савременом проблему посветимо. Ивана и Марија, ученице 8-3, креирале су онлајн анкету о насиљу, која је објављена на Фејсбук страници школе. (Уколико је ниси решио, можеш то урадити и сада!) Добили смо очекивану повратну информацију и на овом часу ћемо резултате заједно анализирати, како бисмо припремили извештај, који ћемо представити на књижевно-едукативној вечери која предстоји.

АНКЕТА

Циљ спровођења анкете је прикупљање информација о одређеној теми. Наш главни циљ је био да на основу резултата анкете откријемо колико је вршњачко насиље заступљено у нашој околини. Како бисмо добили јасну слику о томе, резултате је потребно анализирати, а најбољи начин за приказивање резултата су графички прикази у виду табела, дијаграма или графикона.

На овом часу бавићемо се управо анализом и тумачењем дијаграма и пробати да откријемо нешто више о томе како ваши вршњаци гледају на проблем насиља.

Дијаграми којима су илустровани резултати анкете о насиљу налазе се на следећим линковима и треба их добро проучити:

У форму испод ћеш уносити своја тумачења сваког дијаграма, а припреми се да учествујеш у групној дискусији, где ће свако моћи да изнесе свој аргументовани закључак поводом конректних резултата анкете.

*