ПЛАН РАДА

Пети разред:


 • 5. 12. понедељак Граматика: Падежи (вежбање)

 • 6. 12. уторак – 15-МИНУТНИ ТЕСТ (Падежи)

 • 7. 12. среда – Правопис:  (вежбања)

 • 8. 12. четвртак  –  Припрема за писмени задатак

 • 9. 12. петак – ДРУГИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК


 ПОДСЕТНИК:

 • План провере знања можете видети ОВДЕ.

 • ТЕСТ (15 минута) – 2. недеља децембра – ПАДЕЖИ


Шести разред:

 • 5. 12. понедељак  Граматика: Гласовне промене (вежбање)

 • 6. 12. уторак  15-МИНУТНИ ТЕСТ (Гласовне промене)

 • 7. 12. средаДРУГИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

 • 8. 12. четвртакЈезичка култура: Хомоними, синоними, антоними

 ПОДСЕТНИК:

 • Читајте роман “Орлови рано лете” – 21. децембар!


 Осми разред:


 • 5. 12. понедељак Граматика: Узрочне и намерне реченице

 • 6. 12. уторак – Припрема за писмени задатак

 • 7. 12. средаНелинеарни елементи текста: табеле, графици, дијаграми

 • 9. 12. петак – ДРУГИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК


 ПОДСЕТНИК: 

 – “Ромео и Јулија” – 21. децембар (среда)

– Тест – 27. децембар (уторак) – Зависне реченице и синтагме

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *