Шести разред – ПРВО полугодиште

План провере знања – прво полугодиште

Писмени задаци:

  • 2. недеља октобра (Први писмени задатак)- 12. октобар 2016. (среда)

  • 2. недеља децембра (Други писмени задатак) – 7. децембар 2016. (среда)

Контролни задаци:

  •  3. недеља септембра – Граматика: Иницијални тест (врсте речи, служба речи, падежи, глаголски облици)

  •  3. недеља новембра – 16. новембар 2016. (среда) – творба речи, гласови, гласовне промене, књижевност

  • 2. недеља јануара

Тестови од 15 минута биће благовремено најављени:

Лектира:

  • 1. недеља новембра – “Дечаци Павлове улице”, Ференц Молнар – 7. новембар 2016. (понедељак)

  • 3. недеља децембра  –  “Орлови рано лете”, Бранко Ћопић – 21. и 22. децембар 2016. (среда)