План провере знања

Пети разред:

  1. прво полугодиште

  2. друго полугодиште

Шести разред:

  1. прво полугодиште

  2. друго полугодиште

Седми разред:

  1. прво полугодиште

  2. друго полугодиште

Осми разред:

  1. прво полугодиште

  2. друго полугодиште