O dramskoj sekciji

maska

Dramska sekcija Osnovne škole “Branko Radičević” okuplja učenike od petog do osmog razreda koje interesuje scenska umetnost.

Plan rada sekcije je osmišljen kao mala škola glume, koja pored vežbi dikcije, pokreta, intonacije, pamćenja obuhvata i rad na konkretnim predstavama koje će učenici izvoditi pred svojim vršnjacima. U planu je pripremanje predstava za kraj polugodišta, za proslavu Dana Svetog Save, za kraj školske godine, a članovi dramske sekcije će, naravno, biti i deo programa koji će se pripremati za Dan škole. 

Za sada imamo dvadesetak članova i svako će imati prilike da pokaže šta je i koliko naučio.

Gluma je mnogo više od dobro naučenog teksta – gluma je umetnost koja zahteva da uključite celo svoje telo i date celog sebe kako biste oživeli junaka nekog dela i kako biste se saživeli sa njim.

Za svaki čas sekcije neko će dobijati zaduženja i svoj rad će prezentovati na narednom času. Videćete da ćete i sami primetiti kako se opuštate i kako napredujete. A i drugi će to primetiti.

Na svakom času ćemo najpre desetak minuta raditi različite vežbe govora, opuštanja, pokreta, improvizacije, zatim ćemo videti šta su pripremili učenici koji za taj čas imaju zaduženja, a nakon toga ćemo preći na konkretan rad na tekstu predstave koju pripremamo. Na taj način će svako na različit način aktivno biti uključen u rad, a tokom časova će se uloge smenjivati.

Raspored časova možete naći ovde.

Naši nastupi – pogledajte!