Фантастично и реалистично у бајци “Аждаја и царев син”

Након читања бајке “Аждаја и царев син” и слушања адаптиране радио-драме (са занимљивим звучним ефектима и одличном гласовном глумом), бајку смо обрадили тако што смо највише пажње посветили проналажењу и разликовању фантастичног (нестварног, измишљеног) и реалистичног (могућег).

Ученици петог разреда су на стикерима записивали мотиве из бајке, а затим их на табли груписали према томе којој групи мотива припадају, образлагали зашто су их ту уврстили и тумачили њихову функцију у бајци.

На овај начин смо утврдили знање о одликама бајке и типичним мотивима који се у њој појављују.

Овако је изгледала наша табла:

Одељење 5-3:

Одељење 5-1:

Они који желе да сазнају више о бајкама, могу погледати ову презентацију.